Innov4life

Ecosistema transfronteirizo de innovación colaborativa en saúde
 
A Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) conxuntamente coa área sanitaria de Vigo do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) forma parte do proxecto europeo transfronteirizo Innov4life, para o desenvolvemento e mellora das capacidades de investigación e innovación e a asimilación de tecnoloxías avanzadas cunha duración de 3 anos aproximadamente (ata setembro 2026).
 
O cambio demográfico é un reto social mundialmente recoñecido e ben documentado. Calcúlase que a elevada demanda de servizos e de asistencia sanitaria debida ao envellecemento da poboación, acompañado dunha elevada carga de enfermidades crónicas, incrementa o gasto sanitario e social. A Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal é especialmente vulnerable, cunhas taxas de envellecemento moi superiores á media europea.
 
Para afrontar este problema, é preciso establecer modelos de prestación de coidados máis sustentables como parte dun proceso de Transformación Dixital coa consecuente mellora da eficacia, da accesibilidade e a resiliencia dos sistemas de asistencia sanitaria a través solucións para manter a saúde dos cidadáns, mesmo cando o acceso presencial á atención médica non se atope dispoñible, en especial en persoas que padecen algún tipo de dexeneración cognitiva ou quen coide destas persoas. Deste xeito, Innov4life centrarase na cocreación, apoio ao desenvolvemento, validación e promoción de solucións dixitais innovadoras e disruptivas sendo este proxecto a primeira iniciativa de creación dunha rede transfronteiriza de Living Labs especializados en saúde dixital mediante servizos de validación de solucións dixitais centradas nas demencias e na dexeneración cognitiva.
 
Socios:
  • Facultade de Farmácia (Universidade do Porto) - coordinador
  • Área sanitaria de Vigo do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
  • Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias  de Galicia (AFAGA Alzheimer)
  • Santa Casa dá Misericórdia de Riba de Ave
  • UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia dá Universidade do Porto
 
Orzamento total: 1.563.283,90 EUR

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.