Contacto

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37 | Portal A-B | 1º andar
15707 | Santiago de Compostela
Correo electrónico: acis@sergas.es
Teléfono: (+34) 981 555 103

Mapa de localización

mapa-gal.png


Servizo Contacte do Servizo Galego de Saúde (Consellería de Sanidade)
​​​​
 
Localización

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.