Organigrama

A Axencia organízase en catro grandes áreas que asumen funcións orientadas a cubrir todas as etapas da cadea de valor do coñecemento en saúde, baixo unha visión global na que este flúe de forma continuada entre elas. Ao lado destas áreas temáticas, unha unidade de xestión apoia as funcións administrativas.
 
XERENCIA
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Xerente
acis@sergas.gal
 
Servizo de Xestión
María Isabel Barros Pena
Xefa de Servizo
xestion.acis@sergas.gal
 
 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN E PROMOCIÓN DA INVESTIGACIÓN SANITARIA
Pilar Morgade Saavedra
Directora
investigacion.acis@sergas.gal
 
 
ÁREA DE DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN SANITARIA
José María Romero Fidalgo
Director
innovacion.acis@sergas.gal 
 
 
UNIDADE DE ASESORAMENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
María José Faraldo Vallés
Xefa de Servizo
avalia-t@sergas.gal 
 
 
ÁREA DE XESTIÓN DO COÑECEMENTO E TALENTO
Mario Mosquera Verea
Director
 
Servizo de Innovación Formativa
Jorge Luis Ínsua Lado
Xefe de Servizo
formacion.acis@sergas.gal 
 
Servizo de Docencia
Cristina Pérez Feás
Xefa de Servizo
docencia.acis@sergas.gal

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.