Compra pública innovadora

O vangardista modelo de compra pública innovadora promovido polo Sergas foi pioneiro no seu momento en España e é na actualidade un referente a nivel europeo.

A aposta por esta fórmula baséase nos importantes beneficios tanto para o Sistema Galego de Saúde como para o tecido empresarial:
  • Mellora dos servizos públicos sanitarios a través da incorporación de bens ou servizos innovadores.
  • Fomento da innovación empresarial, principalmente das pequenas e medianas empresas.
  • Pulo á internacionalización e comercialización da innovación, empregando o mercado público local como cliente de lanzamento ou referencia.

As iniciativas InnovaSaúde e Hospital 2050 (H2050) son casos de éxito recoñecidos de pulo á innovación dende a administración co obxectivo combinado de dinamizar o mercado e de mellorar a prestación de servizos públicos, tanto na modalidade de compra pública precomercial como na de compra pública de tecnoloxías innovadoras. Isto valeulles o 2º Premio Europeo de Compra Pública Innovadora (Procurement of Innovation Award 2015) da Comisión Europea e o Premio Nacional de Innovación 2013, na modalidade de Compra Pública Innovadora.

Co aval do coñecemento e a experiencia acumulados grazas a estas dúas iniciativas, o Servizo Galego de Saúde, a través da ACIS, continúa con ambiciosos proxectos como Código100, INNOVATRIAL e outros, no que están chamados a participar todos os axentes interesados en formar parte do futuro da sanidade galega.​​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.