h1

A reunión estructurouse en 3 bloques, sendo os ponentes en cada un de eles César Hernández (Agencia española de medicamentos y productos sanitarios), Fernando Rico (Asesor COCIENTE), e Jorge Mestre (Office of Health Economics). Nas mesas participaron tamén como moderadores Jon Iñaki Betolaza (Director de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco), María Jesús Lamas (Servicio Farmacia del Hospital Clínico Universitario de Santiago) e Carolina González-Criado (Subdirectora de Farmacia del SERGAS). 

Tras cada unha das ponencias estableceuse unha rolda de preguntas, que permitiron aos asistentes intercambiar opinións sobre cuestións de interese e con aplicabilidade na práctica clínica diaria no entorno sanitario.

 LL.jpg

Esta é a primeira de 3 xornadas organizadas entre ACIS e o Instituto Roche. Nos próximos meses informaremos sobre as novas reunións, nas que se tratarán a “Situación actual e tendencias futuras na Real World Evidence” e "Novas tendencias en evaluación de Tecnoloxías Sanitarias”.