h1

CONVENIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
RESOLUCIÓNS
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25. RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018 pola que se nomea o tribunal de selección de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. 

24. RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2018, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-Técnico, convocada por resolución do 11 de decembro do 2017 (DOG núm 241, do 21 de decembro do 2017), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as coa baremación definitiva de méritos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LISTAXES
 
 


 
 

11. Relación definitiva de aspirantes admitidos, coas puntuacións provisionais de méritos, no proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-Técnico​. 

10. Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a provisión dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-técnico. 

9. Relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​​​ 

8. Relación definitiva de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proyectos para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. 

7. Relación definitiva de admintidos a o proceso seletivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proxectos para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. 

6. Relación provisional de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

5. Relación provisional de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria​.

4. Relación definitiva de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria​

3. Relación definitiva de aspirantes admitidos, coas puntuacións provisionais de méritos, ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​ 

2. Relación provisional de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. 

 
  
INFORMACIÓN ECONÓMICA