h1

CONVENIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
RESOLUCIÓNS
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LISTAXES
 

10. Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a provisión dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico-técnico.

 

9. Relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​

 
 

5. Relación provisional de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria

4. Relación definitiva de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria​

3. Relación definitiva de aspirantes admitidos, coas puntuacións provisionais de méritos, ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.​

2. Relación provisional de aspirantes excluídos ao proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal dunha praza de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

 
  
INFORMACIÓN ECONÓMICA