Efectividad clínica del cribado neonatal de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita Clásica por déficit de 21-OH. Actualización y análisis de los programas autonómicos


Informe de actualización da evidencia existente sobre a eficacia clínica do cribado neonatal da Hiperplasia Suprarrenal Conxénita Clásica (HSC). Ademáis, o informe inclúe a reavaliación do grao de cumprimento dos requisitos para a inclusión de programas de cribado na carteira de servizos do sistema nacional de saúde español.
Documentos Relacionados

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.