Recoñecemento títulos europeos para exercer profesións reguladas

Compete ao Ministerio de Sanidade tramitar e resolver as solicitudes de recoñecemento para o exercicio profesional en España das profesións reguladas (Anexo X do Real Decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro de 2005), así como a de Psicólogo Xeral Sanitario (Disposición Adicional Sétima da Lei 33/2014 do 4 de outubro, Xeneral da Saúde Pública).
 

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.