Centro Español para los Cuidados de Salud basados en la Evidencia (CECBE)

O CECBE (Centro Español para los Cuidados de Salud basados en la Evidencia del Instituto Joanna Briggs) é a Unidade de Investén que promove a evidencia en coidados mediante a formación, investigación, difusión de resultados e implantación da evidencia na práctica clínica.
 
A ACIS (Axencia Galega para o Coñecemento en Saúde), a través da Área de Dirección de Planificación e Promoción da Investigación Sanitaria está integrada no CECBE como membro do Comité de Seguimento do dito organismo.
 
As actividades formativas do CECBE, ademais de promocionar o desenvolvemento profesional do persoal sanitario implicado en coidados de saúde, constitúen un sólido punto de partida para a presentación de candidaturas ao Programa "