h1

A nivel estatal, creáronse os Centros de Investigación Biomédica en Rede (CIBER) como estruturas estables de investigación cooperativa. Están formados por consorcios con personalidade xurídica propia e sen contigüidade física que teñen por obxectivo a investigación monográfica sobre unha patoloxía ou un problema de saúde determinado.

 


 

Dende xaneiro de 2014, estrutúranse en dous consorcios:
 

 

 
Estes consorcios, que incorporan a grupos de investigación de toda España, contan coa participación de varios grupos do Sergas. A través da concentración de esforzos e recursos, os seus investigadores traballan en rede explotando as sinerxías baixo un marco organizativo común, co obxectivo de acadar as metas establecidas polos organismos estatais con competencias en investigación.