h1


 
5. ESTUDOS DE INVESTIGACIÓN REMITIDOS POLOS BIOBANCOS PARA A AVALIACIÓN DA CESIÓN DE MOSTRAS AOS MESMOS.
    1. Avaliación da cesión de mostras a estudos de investigación
    Remitir todos os documentos en formato electrónico a ceic@sergas.es . No caso de que os documentos marcados con * no inclúan a sinatura electrónica dixital, os documentos orixinais asinados deberán ser remitidos á Secretaría do comité:
  • Solicitude de avaliación asinada polo responsable do Biobancos*.
  • Protocolo de investigación.
  • Informe do CEI que o avaliou (cando proceda).
  • Carta do responsable do Biobanco informado das mostras a ceder, estado de identificación das mesmas e a existencia de consentimento expreso dos suxeitos para o seu uso en investigación.