h1

5. Estudos de investigación remitidos polos Biobancos para a avaliación de cesión de mostras aos mesmos.

  • Evaluacion da cesión de mostras a estudos de investigación:

Remitir todos os documentos en formato electrónico a ceic@sergas.es . No caso de que os documentos marcados con * non inclúan a sinatura electrónica dixital, os documentos orixinais asinados deberán ser remitidos á Secretaría do comité:

    • Solicitude de avaliación asinada polo responsable do Biobancos*.
    • Protocolo de investigación.
    • Informe do CEI que o avaliou (cando proceda).
    • Carta do responsable do Biobanco informado das mostras para ceder, estado de identificación das mesmas e a existencia de consentimento expreso dos suxeitos para o seu uso en investigación.