h1

Neste ecosistema, o papel da Axencia de Coñecemento en Saúde é promover, dinamizar e dar soporte ás relacións entre os centros de investigación, o tecido empresarial e os axentes de apoio para garantir a adecuada circulación do coñecemento e a súa posta en valor de cara ao paciente e ao mercado.

003-Ecosistema-de-conocimiento_RESUMEN_GA_438x487.png