h1

Os contidos foron elaborados por máis de 100 profesionais do Sergas e presentados por eles mesmos de xeito breve e directo en vídeos que se complementan con soporte documental.Micro_Formacion_2-P2P-Asistencial_GA_577x77.png

 • Urxencias e coidados paliativos.
 • Cardiovascular.
 • Neurociencias.
 • Endocrinoloxía e metabolismo.
 • Neumoloxía.
 • Pediatría.
 • Aparato dixestivo.
 • Oftalmoloxía.
 • Otorrinolaringoloxía.
 • Reumatoloxía.
 • Uroloxía.
 • Obstetricia e xinecoloxía.
 • Psiquiatría.
 • Alergoloxía.
 • Técnicas médicas.
 • Cirurxía maxilofacial e odontoloxía.
 • Técnicas de enfermería.


Acceso ás pílulas P2P Asistencial.


Tamén se pode acceder ás pílulas a través da Aula Virtual, onde se pode atopar a documentación asociada.