h1

Os centros e unidades acreditadas para a formación sanitaria especializada do Sergas desenvolve​n anualmente dous programas de formación complementaria:

 

  • Programa común complementario. Está dirixido a todos os residentes, principalmente aos que se incorporan á formación. Ademais de abordar temas médicos como a resucitación cardiopulmonar, a electrocardiografía básica e protocolos básicos de urxencias, contempla a formación en materias transversais como a bioética, a xestión clínica elemental, a medicina baseada na evidencia e a metodoloxía da investigación.

 

  • Programa específico complementario. Trátase dun programa máis específico. O seu contido decídeo a Comisión de Docencia a partir da análise das necesidades formativas individuais ou dun grupo de residentes dunha ou varias especialidades, dando prioridade ás que sexan máis importantes dende o punto de vista docente, para as que promoverán as accións formativas necesarias.