h1

A formación sanitaria especializada desenvólvese en centros e unidades acreditadas para o efecto. O proceso de acreditación de centros, unidades e dispositivos docentes iníciase na Consellería de Sanidade que, unha vez validou a documentación presentada, envíaa para a súa tramitación ao Ministerio de Sanidad.


En Galicia existen os seguintes centros e unidades docentes acreditados:

Unidades docentes de titularidade autonómica:

 • Unidade Docente de Medicina Preventiva e Saúde Pública de Galicia.
 • Unidade Docente de Medicina do Traballo de Galicia.
 • Unidade Docente de Galicia de Enfermería Obstétrico-Xinecolóxica.

Centros e unidades docentes adscritos ás Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI):

 • EOXI de Ferrol:
  • Complexo Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol.
  • Unidade Docente Multiprofesional de Atención Familiar e Comunitaria de Ferrol.
 • EOXI da Coruña:
  • Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
  • Unidade Docente Multiprofesional de Atención Familiar e Comunitaria da Coruña.
 • EOXI de Santiago de Compostela:
  • Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
  • Unidade Docente de Medicamento Familiar e Comunitario de Santiago de Compostela.
 • EOXI de Pontevedra-O Salnés:
  • Complexo Hospitalario de Pontevedra.
  • Unidade Docente Multiprofesional de Atención Familiar e Comunitaria de Pontevedra.
 • EOXI de Vigo:
  • Hospital Xeral Cíes (Complexo Hospitalario Universitario de Vigo).
  • Hospital do Meixoeiro (Complexo Hospitalario Universitario de Vigo).
  • Unidade Docente Multiprofesional de Pediatría.
  • Unidade Docente Multiprofesional de Atención Familiar e Comunitaria de Vigo.
 • EOXI de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras:
  • Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
  • Unidade Docente Multiprofesional de Atención Familiar e Comunitaria de Ourense.
 • EOXI de Lugo-Monforte-Cervo:
  • Complexo Hospitalario Xeral Calde.
  • Unidade Docente de Medicina Familiar e Comunitaria de Lugo.

 

Centros e unidades docentes de titularidade privada:

 • POVISA.

​​​