h1

A xestión integrada destas etapas, baseada na colaboración, a participación e a visión innovadora, favorece a circulación do coñecemento desde a primeira ata a última e entre todas elas:


  • A xeración de coñecemento nos centros sanitarios, coordinando e planificando a investigación.
  • A difusión do coñecemento que atesouran os nosos profesionais, a través da formación innovadora.
  • A análise e síntese do coñecemento en tecnoloxías sanitarias, mediante a súa avaliación rigorosa.
  • A transferencia do coñecemento dentro do ecosistema de saúde e cara á sociedade, a través da innovación.

​